Aby uzyskać dostęp do statusu serwera, należy kliknąć przycisk “Status serwera ROM” dodany poniżej, dziękujemy za korzystanie ze statusu serwera.